Náučná lokalita: Vojnový cintorín Veľkrop

Vojnový cintorín Veľkrop je najväčším vojnovým cintorínom z I. sv. vojny na Slovensku. Na ploche cintorína je pochovaných až 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Pietne miesto dlho chátralo a od roku 2010 prebieha jeho obnova. Realizuje ju Klub vojenskej histórie Beskydy a obec Veľkrop. Najmä v posledných dvoch rokoch cintorín začínajú navštevovať aj turisti. To bol hlavný dôvod, prečo sa realizovalo osadenie štyroch informačných panelov na prístupovom chodníku k vojnovému cintorínu.

PV_1

Informačné panely sú tvorené jednoduchou drevenou konštrukciou osadenou na kovových konzolách. Na drevenej konštrukcii sú upevnené hliníkovo-plastové dosky s vytlačenou grafikou. Samozrejmosťou je UV ochrana vytlačenej grafiky.

PV_2

Z obsahovej stránky obsahujú panely texty v piatich jazykoch (slovenský, anglický, nemecký, ruský a maďarský). Návštevník sa z textov dozvie, ako sa front I. sv. vojny dostal na územie súčasnej Slovenske republiky. Následne si môže prečítať o bojovej činnosti pri obci Veľkrop a taktiež o histórii samotného vojnového cintorína, ako aj o procese jeho obnovy. Text dopĺňa bohatý dobový obrazový a mapový materiál.

PV_3

Náučná lokalita: Vojnový cintorín Veľkrop je pekným príkladom, ako je možné zaujímavou formou zatraktívniť prístup k historickej pamiatke. Zvolený variant informačných panelov predstavuje jednoduchú a finančne nenáročnú formu takejto realizácie.

PV_4