Náučná lokalita: Vzácne stromy v historickom parku

Neoddeliteľnou súčasťou kaštieľa v Humennom je park, ktorý sa rozprestiera v jeho okolí. Začiatkom 19. storočia pôvodne drugethovský majetok v Humennom získal šľachtický rod Andrássyovcov. Noví majitelia upravili kaštieľ do jednotnej podoby pseudobarokového vzhľadu . Neskôr ku kaštieľu pribudol aj park. Smerom k mestu bol vybudovaný francúzsky park a smerom na východ od kaštieľa anglicky park s rybníkom. V prvej polovici 20. storočia bol park pravidelne udržiavaný a mal vlastného záhradníka. Po druhej svetovej vojne sa starostlivosť o park zhoršuje. Neustále je zmenšovaný bytovou výstavbou. Mnoho drevín bolo znehodnotených necitlivými zásahmi. V roku 1963 bol park vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Podľa prieskumu z roku 2006 sa v parku nachádza 883 stromov.

Panel_park

V roku 2013 sme pre OOCR Horný Zemplín a mesto Humenné realizovali návrh, výrobu a osadenie troch informačných panelov, ktoré informujú o histórii parku a tiež o vzácnych drevinách, ktoré sa v ňom nachádzajú. Súčasťouje aj maľovaná mapa s vyznačenými vzácnymi drevinami.Konštrukciu panelu je z kovu upraveného pozinkovaním. Grafika panelu je tlačená na hliníkovo-plastové dosky. Samozrejmosťou je UV ochrana vytlačenej grafiky.