Výstavy a expozície

Pre našich zákazníkov realizujeme kompletnú prípravu a realizáciu výstav, či muzeálnych expozícii. Realizácia zahŕňa prípravu scenára, textové a grafické spracovanie, ako aj kompletnú realizáciu projektu.

Referencie:

  • Roll – up výstava: Karpatský front 1914/1915 (2018, KVH Beskydy)
  • Výstava: Československé légie 1914 – 1918 (2018, GAGLS Humenné)
  • Výstava: Vojnový album II. práporu rakúsko-uhorského “košického” 34. pešieho pluku (2018, KVH Beskydy)
  • Výstava: Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018 (2018, VHÚ Bratislava)
  • Roll – up výstava: Pradedovia na frontoch Veľkej vojny (2015, KVH Beskydy)
  • Výstava: Karpatská zima 1914/1915 (2015, KVH Beskydy)
  • Výstava: Prvá svetová vojna v regióne Snina (2014, MsKOS Snina)
  • Výstava: Prvá svetová vojna – Karpatský front 1914/1915 (2014, Vihorlatské múzeum)
  • Výstava: Mementá prvej svetovej vojny (2014, Krajské múzeum v Prešove)
  • Expozícia v drevenom kostolíku v obci Topoľa (2012. obec Topoľa)

Ukážka realizovaných projektov: