Informačné panely

Pre zákazníkov realizujeme informačné panely k historickým pamiatkam, či turistickým zaujímavostiam. Dôraz kladieme na kvalitu vyhotovenia informačného panelu. Na požiadanie zašleme cenovú kalkuláciu.

Referencie:

  • informačný panel: pamätník Repejov (2014)
  • informačný panel: vojnový cintorín Rokytovce (2014)
  • informačný panel: vojnový cintorín Svetlice (2014)
  • informačný panel: vojnový cintorín Hostovice (2014)
  • informačný panel: pamätník Runina (2014)
  • informačný panel: zajatecký cintorín Wieselburg (2014)
  • informačný panel: vojnový cintorín Becherov (2013)
  • informačný panel: vojnový cintorín Veľká Poľana (2012)
  • informačný panel: studňa Oresta Bubaya (2012)

Ukážky realizovaných informačných panelov: